Job som skribent

Vi leder altid efter kreative skribenter til at lave råtekster i forbindelse med vores arbejdsopgaver som tekstforfatter og copywriter for affiliates, virksomheder, mediehuse og webbureauer. Ethvert job som skribent udføres som freelancearbejde fra ens hjem, altså som arbejde hjemmefra på deltid. Vi er ligeglade med, hvor du er, hvordan du gør det, og hvorfor du gør det.

Thailand er en god base i et job som skribent

Ofte er vores skribenter udenlandsdanskere i lande som for eksempel Thailand, Filippinerne og andre lande i Sydøstasien, der allerede har et arbejde, måske et deltidsarbejde eller måske eget firma, men af forskellige årsager ønsker at tjene penge i Thailand ved at supplere sin indtægt via et hjemmearbejde som skribent på deltid.

Et job som skribent, hvor der skrives råtekster, kræver ikke en universitetseksamen i sprog eller kommunikation, fordi der netop er tale om råtekster, men der er naturligvis nogle simple krav.

Skribenter skal overholde nogle krav

Der er visse formalia i en tekstopgave, som skal overholdes, og de kan være forskellige fra skribentjob til skribentjob, men det kan være et bestemt antal ord og et bestemt antal nøgleord samt en særlig, men stadig relativ løs opbygning af teksterne. Dog skal enhver tekst altid og uden undtagelse være unik, så de må ikke kopieres fra nettet, og de må ikke genbruges.

Der er i virkeligheden fem hovedkrav, som du skal kunne:

  • Skrive forståeligt dansk
  • Systematisere en mindre tekst
  • Være kreativ og skrive relativt hurtigt
  • Danne et overblik over et måske ukendt fagområde
  • Fabrikere en tekst på baggrund af få noter og evt. lettere søgninger på nettet

Det er en fordel, hvis du benytter grammatisk komma, men det er ikke afgørende. Det er også en fordel, hvis du kan minimere brugen af passive verber, verbalsubstantiver samt forvægt, og hvis du kender til reglerne om brug af sammensatte ord, men det er heller ikke afgørende.

Du honoreres enten per ord eller per opgave, og du bliver normalt betalt senest 14 dage efter modtagelse af teksten eller teksterne, men de opgøres på ugebasis, hvis der er flere forskellige tekstopgaver.

AKTUELT mangler vi IKKE freelanceskribenter!

Skriv til info@blackwriters.dk for at høre mere om et eventuelt job som skribent på deltid og hjemmefra din bolig eller eventuelle kontor.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte en masse bilag. Det er derimod nødvendigt, at du skriver korrekt dansk i ansøgningen. Vi får alt for mange henvendelser, og derfor kan vi ikke besvare alle ansøgninger. Men vi besvarer slet ikke ansøgninger, som er skrevet på dårligt dansk, og som aldrig har set en stavekontrol.